به من و زبان خوش آمدید...

برچسب: انگلیسی

شکل یک تصویر
man va zaban

نقش تکنولوژی در یادگیری

امروزه پیشرفت تکنولوژی در همه بخش‌های زندگی بشر ملموس و اجتناب ناپذیر است. از صنایع بزرگ و کوچک گرفته تا زندگی عمومی و خصوصی مردم، تکنولوژی تاثیری شگرف در زندگی بشر مدرن دارد. در این میان، آموزش و یادگیری نیز به تبع از تکنلوژی تاثیرپذیری بسیار بالایی داشته است. ورود کامپیوتر و پس از آن

man va zaban

تکنیک سایه گذاری در یادگیری زبان

شاید بارها و بارها برای شما اتفاق افتاده باشد که در هنگام تماشا کردن فیلم جمله‌ای را متوجه نشده‌اید. در این حالت فیلم را به عقب برده‌اید تا آن جمله خوب و صحیح درک کنید. در یادگیری زبان‌های خارجی (به ویژه انگلیسی) تکنیکی با نام سایه گذاری (Shadowing) وجود دارد که در ادامه در مورد

manotozaban

بهترین روش یادگیری زبان چیست؟

دغدغه یادگیری زبان و اینکه چه روشی مناسب است، همواره برای اکثر افرادی که نیازمند زبان‌های بین المللی به وثژه انگلیسی هستند چالشی جدی محسوب می‌شود. اینکه با چه روشی، در چه موسسه‌ای، با چه هزینه‌ای و مهمتر اینکه چه زمانی انگلیسی را یاد می‌گیریم سوالی است که زبان آموزان نیازمند آگاهی از آن را

manoto zaban

یادگیری زبان خارجی توانایی است نه دانش

امروزه انگلیسی به عنوان مهمترین زبان ارتباطی جهان در همه سطوح از جمله دانشگاه، بازار کسب و کار و سیاست نفوذ کرده است. بر همین اساس، همه مردم به یادگیری این زبان کاربردی روی آورده‌اند. آنچه که در این مهم است چگونه یاد گرفتن انگلیسی است و جواب به این سوال مهم است: “آیا روش‌های