manoto zaban

یادگیری زبان خارجی توانایی است نه دانش

امروزه انگلیسی به عنوان مهمترین زبان ارتباطی جهان در همه سطوح از جمله دانشگاه، بازار کسب و کار و سیاست نفوذ کرده است. بر همین اساس، همه مردم به یادگیری این زبان کاربردی روی آورده‌اند. آنچه که در این مهم است چگونه یاد گرفتن انگلیسی است و جواب به این سوال مهم است: “آیا روش‌های