به من و زبان خوش آمدید...

برچسب: زبان انگلیسی

شکل یک تصویر
man o zaban

روش های بهبود مهارت گوش دادن در انگلیسی

داشتن مهارت گوش دادن موثر به معنای توانایی نشان دادن علاقه به موضوع مورد بحث و درک آن است. اگرچه توانایی صحبت کردن یک مهارت بسیار کاربردی است، اما توسعه مهارت شنیدن موثر اغلب به همان اندازه مورد توجه قرار نمی گیرد. گوش دادن به اندازه صحبت کردن مهم است. شنونده خوب بودن به حل

manoto zaban

تاثیر سن بر یادگیری زبان خارجی

سن یادگیری زبان خارجی همواره از سوال‌های متداول در زمینه یادگیری است. اینکه چه سنی برای یادگیری مناسب است؟ و آیا سن در یادگیری موثر است؟ را می‌خواهیم در این مقاله کوتاه بررسی کنیم. ظرفیت یادگیری در هر فردی بسته به آموزش‌های پیشین متفاوت است. وضعیت فکری و اجتماعی، جایگاه کاری، میزان مشغله‌های ذهنی و