به من و زبان خوش آمدید...

برچسب: یادگیری انگلیسی

شکل یک تصویر
man va zaban

چرا یادگیری زبان انگلیسی مهم است؟

امروزه افراد بیشتری وقت خود را به یادگیری انگلیسی به عنوان زبان دوم اختصاص می دهند. بسیاری از کشورها زبان انگلیسی را در برنامه درسی خود قرار داده اند و کودکان در سنین پایین تر و جوانتر شروع به یادگیری زبان انگلیسی می کنند. اما ارزش واقعی یادگیری زبان انگلیسی چیست؟ خواه به دنبال کار

man va zaban

تاثیر ضبط صدا و فیلم خود در یادگیری انگلیسی

یادگیری زبان جدید کار ساده ای نیست. معلم یا دوست برای تمرین می تواند شما را در مسیر پیشرفت کمک کند، اما وقتی در خانه هستید و به تمرین اضافی نیاز دارید چه می کنید؟ هنگامی که از کلاس خارج می شوید، تشخیص اینکه برخی از کلمات یا عبارات را به درستی تلفظ می کنید