به من و زبان خوش آمدید...

برچسب: یادگیری

شکل یک تصویر
man va zaban

تکنیک سایه گذاری در یادگیری زبان

شاید بارها و بارها برای شما اتفاق افتاده باشد که در هنگام تماشا کردن فیلم جمله‌ای را متوجه نشده‌اید. در این حالت فیلم را به عقب برده‌اید تا آن جمله خوب و صحیح درک کنید. در یادگیری زبان‌های خارجی (به ویژه انگلیسی) تکنیکی با نام سایه گذاری (Shadowing) وجود دارد که در ادامه در مورد

English

THE PURPOSEFUL USE OF SONGS IN LANGUAGE INSTRUCTION

“ Songs, like poetry, are one of the most powerful combinations in helping the learner commit limited phrases and word combinations to memory, to be put into active service at a later time in communication. …Songs often contain the elements of repetition, rhyme, and rhythm that facilitate quick memorization and easy imitation…. It is no