man va zaban

تکنیک سایه گذاری در یادگیری زبان

شاید بارها و بارها برای شما اتفاق افتاده باشد که در هنگام تماشا کردن فیلم جمله‌ای را متوجه نشده‌اید. در این حالت فیلم را به عقب برده‌اید تا آن جمله خوب و صحیح درک کنید. در یادگیری زبان‌های خارجی (به ویژه انگلیسی) تکنیکی با نام سایه گذاری (Shadowing) وجود دارد که در ادامه در مورد